ORANGE IS THE NEW FRIDAY


כשהחושך מגיע מוקדם יחד עם חילוף שעון החורף, וקצת אחריו מגיעים הגשמים הראשונים, יש הרגשה של חמימות ובית

וגם הפתעה טעימה בהמשך