top of page

לקוחות ממליצים

משפחת אילני

פזית היקרה
אני נמצאת בפייסבוק לעתים רחוקות אז עכשיו אני מנצלת ההזדמנות לומר לך תודה. על העבודה, על היחס האישי והסבלנות ועל היצירה.
הרבה אורחים מחמיאים לי על היופי שבפשטות בבית שלי
וכמובן - על הידע וההתחשבות בצרכי נגישות.

הרצליה

משפחת אילני
bottom of page